• ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๖๓

  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยท่ายผู้อำนวยการ ศิริชัย ทองหน้าศาล เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม โดยทางโรงเรียน คณะครู และผู้มีอุปการะคุณ ได้ร่วมกันมอบของขวัญให้กับนักเรียน และร่วมกิจกรรมรำวง เต้นรำ และฟังดนตรี กันอย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้

 • กิจกรรมวันคริสต์มาส

  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาส โดยได้มีการจัดนิทรรศการ​ และการประดิษฐ์ของขวัญต่าง ๆ มากมาย

 • ตาลคู่เกมส์ ๖๒

  ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี “ตาลคู่เกมส์ ๖๒” โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.เกษม อุ่นมณีรัตน์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.๘ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีการเดินขบวนพาเหรดบริเวณตลาดปากท่อในช่วงเช้า และการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นการฝึกความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย #ปทพ #ลูกเหลืองดำ #PTK

 • โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ

  ???งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจาวตาล โรงเรียนปากท่อพิทยาคม??? ??? โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร มาให้ความรู้ในการประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ เพื่อเป็นการส่งเสิรมและเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต ??✂️?✏️????

 • ป.ท.พ. ยินดีต้อนรับครูใหม่

  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ขอต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ สู้รั้วเหลืองดำ ?????? คุณครูวราพร ชูเส้นผม วิชาเอกวิทยาศาสตร์และ คุณครูฐาปนี ชานุ วิชาเอกคณิตศาสตร์

 • ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)

  ??ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูผู้สอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง?? ?ในโอกาสที่ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม? ?#คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกรายวิชา? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๓.๗๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๒.๐๕?????????????✌️✌️

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

 • โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองพลทหารช่างค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ระหว่าง วันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๒

 • กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม