?? ประกาศโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ??

วันที่ 3-12 พ.ค. 2563 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัคร และผู้ที่ต้องการสมัครเพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งใบสมัครแล้วและผู้ที่ยังไม่ส่งใบสมัคร ม.1 คลิก >>> https://drive.google.com/…/1h07C_2B6j7usbCuKUZmmuMqwf…/view…

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งใบสมัครแล้วและผู้ที่ยังไม่ส่งใบสมัคร ม.4 คลิก >>> https://drive.google.com/…/1hMq81pHnIGJ828VfQPMoMIU6u…/view…

ส่งใบสมัคร ม.1 คลิก >>> https://forms.gle/Yn9opQKYTjEQnkto7

ส่งใบสมัคร ม.4 คลิก >>> https://forms.gle/RHM1EepSjjfxJYtPA

#หากไม่สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้เดินทางมาติดต่อได้ที่ งานวิชาการ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เวลา 09.30 – 12.30 น. แต่จะต้องปฏิบัติตัวในการป้องกันเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยและยืนห่างกัน 2 เมตร

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ดูที่ใต้โพส ???

***อ่านรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนกดส่ง***

#ข้อสุดท้ายในแบบฟอร์มใบสมัครสำคัญมาก จะต้องกรอกอีเมลของโรงเรียนเท่านั้นและต้องพิมพ์ให้ถูกเท่านั้น ไม่เช่นนั้นโรงเรียนจะไม่ได้รับเอกสารใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *