มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

????ช่องทางการรับชม “การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
?เริ่มออกอากาศเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
?คลิกเข้าดูลิงก์ได้ที่ ? https://bit.ly/2Z39il2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *