ประกาศ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในวันสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4

1. นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน
2. นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
ที่ถูกต้องจากโรงเรียนเดิม
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน
หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้
4. อุปกรณ์การทำแบบทดสอบ เช่น ปากกา
ดินสอ ยางลบ เป็นต้น

#แก้ไขแล้ว ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 คลิก >>> https://drive.google.com/…/1mB91DZW_CDkt–Bs3R38yQhrV…/view…

#แก้ไขแล้ว ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 คลิก >>> https://drive.google.com/…/1mFGQP28-vynGsSjdQ9qqrCwHZ…/view…

ตารางสอบ ม.1 วันที่ 6 มิ.ย. 63 คลิก >>> https://drive.google.com/…/1KkjaL00MiXUBMAaW0QBOYBJcw…/view…

ตารางสอบ ม.4 วันที่ 7 มิ.ย. 63 คลิก >>> https://drive.google.com/…/1va-CmezEeqqJ827e1Ljm82EQo…/view…

***ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน มาก่อนเวลาเข้าห้องสอบ เนื่องจากจะต้องมีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบทุกคน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *