การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด และได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิก อสม. มาช่วยบริการหน่วยคัดกรองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาสอบคัดเลือกอีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม 6 มิ.ย. 63 >>> https://drive.google.com/…/1zlGRv3mgiKwhjNq5jHj4WGRTvwvFrFC…
รูปภาพเพิ่มเติม 7 มิ.ย. 63 >>> https://drive.google.com/…/1Im0ppmIPpMiKXdsg3sIYzJMdRbrO49l…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *