ตาลคู่เกมส์ ๖๒

๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี “ตาลคู่เกมส์ ๖๒” โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.เกษม อุ่นมณีรัตน์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.๘ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีการเดินขบวนพาเหรดบริเวณตลาดปากท่อในช่วงเช้า และการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นการฝึกความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย #ปทพ #ลูกเหลืองดำ #PTK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *