กิจกรรมวันคริสต์มาส

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาส โดยได้มีการจัดนิทรรศการ​ และการประดิษฐ์ของขวัญต่าง ๆ มากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *