โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ

???งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจาวตาล โรงเรียนปากท่อพิทยาคม???

??? โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร มาให้ความรู้ในการประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ เพื่อเป็นการส่งเสิรมและเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต ??✂️?✏️????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *