ป.ท.พ. ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ขอต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ สู้รั้วเหลืองดำ ??????

คุณครูวราพร ชูเส้นผม วิชาเอกวิทยาศาสตร์
และ คุณครูฐาปนี ชานุ วิชาเอกคณิตศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *