กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ตอบปัญหาสังคมและมารยาทไทย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *