โครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศโครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคุณครูพิชญ์นิภา แก้วอัมพร สนันสนุนเงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *