พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *