กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สื่อการเรียนรู้

ครูดนุพล

***** ม.3/1 *****

พลศึกษา เรื่อง กีฬวอลเล่ย์บอล วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

พลศึกษา เรื่อง กีฬาวอลเล่ย์บอล วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.5/1 *****

พลศึกษา เรื่อง กีฬาฟุตซอล วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.5/2 ****

พลศึกษา เรื่อง กีฬาฟุตซอล วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

พลศึกษา เรื่อง กีฬาฟุตซอล วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.6/1 *****

พลศึกษา เรื่อง กีฬา แฮนด์บอล วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

พลศึกษา เรื่อง กีฬาแฮนด์บอล วันที่ 6 ม.ค. 64

ครูขวัญฤทัย

***** ม.1/2 *****

สุขศึกษา วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/1 *****

สุขศึกษา วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

สุขศึกษา วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.2/3 ****

สุขศึกษา วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/4 *****

สุขศึกษา วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/1 *****

สุขศึกษา วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.3/2 *****

สุขศึกษา วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

สุขศึกษา วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.4/1 *****

สุขศึกษา วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.4/2 ****

สุขศึกษา วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.6/1 *****

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 วันที่ 5 ม.ค. 64

ครูศศิธร

***** ม.1/1 *****

กรีฑา วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.1/2 *****

กรีฑา วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

กรีฑา วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/1 *****

เซปักตะกร้อ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

เซปักตะกร้อ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

เซปักตะกร้อ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/4 *****

เซปักตะกร้อ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.4/1 *****

บาสเก็ตบอล วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

บาสเก็ตบอล วันที่ 8 ม.ค. 64