กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สื่อการเรียนรู้

ครูรัตน์ธีระ

***** ม.1/2 *****

ดนตรี ม.1 วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

ดนตรี ม.1 วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.2/1 *****

ดนตรี ม. 2 วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม. 2/4 *****

***** ม.3/3 *****

หลักการประพันธ์เพลง วันที่ 8 ม.ค. 64

ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.4/1 *****

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี วันที่ 5 ม.ค. 64

ครูประพัฒน์

***** ม.1/1 *****

การระบายสีโปสเตอร์เบื้องต้น วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.1/2 ****

ศิลปะ วาดการ์ตูนกันเถอะ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

ศิลปะ วาดการ์ตูนกันเถอะ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

ภาพสีไม้ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/1 *****

วาดสีโปสเตอร์ วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.3/2 *****

วาดสีโปสเตอร์ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

วาดสีไม้ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/1 ****

การวาดสีน้ำ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

การวาดสีน้ำ วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.6/1 *****

ศิลปะ สีน้ำ วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

ศิลปะ สีน้ำ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

ศิลปะ สีน้ำ วันที่ 7 ม.ค. 64