กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สื่อการเรียนรู้

ครูชญาณี

***** ม.1/1 *****

วิชา การงานอาชีพ2 วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.1/2 *****

การงานอาชีพ วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

การงานอาชีพ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

งานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.5/2 ****

โครงงานอาชีพ วันที่ 6 ม.ค. 64

โครงงานอาชีพ วันที่ 7 ม.ค. 64

ครูสุกันยา

***** ม.3/1 *****

การวิเคราะห์รายการค้า วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

การขายเบื้องต้น วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.5/2 ****

ความรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

ความรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

เอกสารธุรกิจ วันที่ 5 ม.ค. 64

ครูมัณฑนา

***** ม.1/1 *****

การเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบธุรกิจ วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.4/1 *****

ประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

ประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 5 ม.ค. 64

การประกันภัย วันที่ 6 ม.ค. 64

ครูสุทัศน์

***** ม.2/1 ****

ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูอัญชลี

***** ม.6/1 *****

การปลูกผักไร้ดิน วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

เกษตร วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

การปลูกผักไร้ดิน วันที่ 6 ม.ค. 64

ครูสหรัฐ

***** ม.2/2 *****

งานไฟฟ้า วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

งานไฟฟ้า วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/4 *****

งานไฟฟ้า วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูภานุชนาฏ

***** ม.3/1 *****

โครงสร้างพืชดอก วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/2 *****

โครงสร้างพืชดอก วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

งานประดิษฐ์ วันที่ 6 ม.ค. 64 part 1

งานประดิษฐ์ วันที่ 6 ม.ค. 64 part 2