.

อัตลักษณ์โรงเรียน มีจิตอาสา เอกลักษณ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ลิงค์ 
ลิงค์
 
 หน่วยงานการศึกษา
    กระทรวงศึกษาธิการ   http://www.moe.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   http://www.obec.go.th
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   http://sesao8.go.th/sesao/
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   http://www.ipst.ac.th
    สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)   http://www.onesqa.or.th
 โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี
    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   http://www.ben.ac.th
    โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์   http://www.kururaj.ne
    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   http://www.ratb.ac.th
    โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์   http://www.ratrard.ac.th/
    โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง   http://www.ratanaschool.net/
    โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม   http://www.dontoom.net/
    โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   http://www.krabyai2.net/
    โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   http://www.photha.ac.th/
 vdoห้องสมุด
    vdo   https://drive.google.com/file/d/0B6ZzScMckm6iVDNNbG9ZeXY1QVU/edit?usp=sharing
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.233.217.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 718,152
 
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032281057
Email : pakthopittayakom@gmail.com