.

อัตลักษณ์โรงเรียน มีจิตอาสา เอกลักษณ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ผลงานโรงเรียน 
ผลงานโรงเรียน
 
  1. ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
  2. ได้รางวัลยอดเยี่ยม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
  3. รางวัล เป็นสถานศึกษาที่มีการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
  4. รางวัลชมเชย การขอรับประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน สำนักงานเขตตรวจราชการที่ 6 , 7
  5. รางวัลรองชนะเลิศห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
  6. รางวัล การประเมินจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
  7. ห้องสมุดดีเด่นระดับภาคกลาง สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  8. รางวัลสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 2554 สภากาชาดไทย
  9. รางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดีเด่น วิทยาศาสตร์

 

 
 
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 กันยานยน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.158.52.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 693,749
 
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032281057
Email : pakthopittayakom@gmail.com