.

อัตลักษณ์โรงเรียน มีจิตอาสา เอกลักษณ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ผลงานโรงเรียน 
ผลงานโรงเรียน
 
  1. ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
  2. ได้รางวัลยอดเยี่ยม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
  3. รางวัล เป็นสถานศึกษาที่มีการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
  4. รางวัลชมเชย การขอรับประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน สำนักงานเขตตรวจราชการที่ 6 , 7
  5. รางวัลรองชนะเลิศห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
  6. รางวัล การประเมินจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
  7. ห้องสมุดดีเด่นระดับภาคกลาง สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  8. รางวัลสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 2554 สภากาชาดไทย
  9. รางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดีเด่น วิทยาศาสตร์

 

 
 
 
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 17 กันยานยน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.194.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 711,940
 
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032281057
Email : pakthopittayakom@gmail.com