.

อัตลักษณ์โรงเรียน มีจิตอาสา เอกลักษณ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ผลงาน ปี 2554 
ผลงาน ปี 2554
 
 1.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การทำหนังสือเล่มเล็กงานทักษะวิชาการ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การทำหนังสือเล่มเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 16 ระดับภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
 3. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 4. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ งานทักษะวิชาการร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
 6. รางวัลเหรียญทองระดับเขตการศึกษา การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับม.ต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
 7. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ต้น ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.8
 8. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.8
 9. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดบอร์ดภาษาจีน ระดับ ม.ต้นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.8
 10. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดบอร์ดภาษาจีน ระดับ ม.ปลายศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.8
 11. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงจีน ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.8
 12. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.8
 13. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันพับกระดาษจีน ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.8
 14. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพตามเพลง ระดับม.ต้น งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 15. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพตามเพลง ระดับ ม.ปลาย งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 16. รางวัลเหรียญชมเชย การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับม.ต้น งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 17. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น ทักษะวิชาการ ระดับภูมิภาค จังหวัด กาญจนบุรี
 18. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 19. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 20. รางวัลการแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับม.ต้น งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 21. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editorระดับ ม.ปลาย งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 22. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editorระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 16 ระดับภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
 23. รางวัลเหรียญทองแดง เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 24. รางวัลเหรียญทองแดง เดี่ยวระนาดทุ้ม งานทักษะวิชาการ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์และร.ร.เบญจมราชูทิศ
 25. รางวัลเหรียญทอง การอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 26. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 27. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 28. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

 
 
 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.217.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 718,176
 
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032281057
Email : pakthopittayakom@gmail.com