.

อัตลักษณ์โรงเรียน มีจิตอาสา เอกลักษณ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์
 

 วิสัยทัศน์

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ดำรงตนอย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีทักษะด้านการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 กันยานยน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.158.52.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 693,720
 
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032281057
Email : pakthopittayakom@gmail.com