.

อัตลักษณ์โรงเรียน มีจิตอาสา เอกลักษณ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  Home page    Download 
Download
 
 งานแผนปฏิบัติการโรงเรียน
     แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2556
     รายงานการติดตามและประเมินแผนงบประมาณ2556
     แบบเขียนโครงการ2557
     รายงานการติดตามและประเมินแผนงบประมาณ2555
 ประกาศโรงเรียน
 แบบฟอร์มเอกสารโรงเรียน
 งานประกันคุณภาพ
     รายงานติดตาม56ปากท่อ
     มาตรฐานการศึกษา
     รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา2556
     แผนกลยุทธิืปากท่อพิทยาคมปีการศึกษา2556_2558
     เครื่องมือประเมินมาตรฐานปีการศึกษา2555
     มาตรฐานการศึกษาปากท่อพิทยาคม2554
     รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา2554
     รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา2553
     แผนกลยุทธ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคม2553-2555
 สารสนทศโรงเรียน
 
 
 
 
October 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 October 2562
 
All online 1 People
IP number 18.210.22.132
You are visitor number 716,049
 
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032281057
Email : pakthopittayakom@gmail.com